Sådan gør vi en forskel

Vi holder af klimaet

Ansvarlighed hos MENY

Hos MENY er kvalitet og ansvarlighed vigtigt. Derfor arbejder vi hver dag blandt andet med miljø, klima, sortiment, samfund og medarbejdere i forhold til blandt andet miljø, klima, sortiment, samfund og medarbejdere. Med få ændringer kan vi være med til at gøre en verden til forskel. Derfor er det bl.a. vigtigt for os at genanvende og udnytte vores energiressourcer, så vi løbende kan klimaoptimere i butikkerne.

Længere nede kan du læse mere om vores mange tiltag.

MY_Klimakaerlig_ma
Pizza

Klimakærlig mad

I MENY uddanner vi vores MADarbejdere i at rådgive kunderne til at købe og lave mere klimakærlig mad. Vi har også samlet en masse klimakærlige opskrifter til dig.
Klimakærlige opskrifter
Vi tager ansvar

Her kan du læse om vores mange tiltag

MENY_CSR

ENERGIBESPARENDE VENTILATION 

Ren og frisk luft er vigtigt for indeklimaet. Mange lufter ud i hjemmet ved at åbne vinduet, så ny og frisk luft kan strømme ind i huset. Det koster både varme og energi, fordi rummet skal varmes op igen efter udluftning. Det samme gør sig gældende i vores butikker. Derfor er vi begyndt at installere særlige VAV-ventilationsanlæg, som genanvender varmen fra den luft, vi udskifter. På den måde udnytter vi varmen i rummet og reducerer vores energiforbrug, alt imens vi opretholder den gode luftkvalitet i butikken. 
Med en særlig CO2-sensor på ventilationsanlægget sørger vi samtidig for, at der kun udskiftes luft efter behov – altså når indholdet af kuldioxid i luften bliver for høj. CO2-sensoren sørger således for, at ventilationen tænder og slukker automatisk i stedet for at køre hele tiden. På den måde kan vi spare endnu mere energi, end vi allerede gør med et energibesparende VAV-ventilationsanlæg. 

MENY_CSR_isbloms

KLIMAVENLIGT KØLEANLÆG OG TERMOLÅGER

Vi installerer løbende nye CO2-køleanlæg i butikkerne, som miljøbelaster i langt mindre grad end ældre typer freon-køleanlæg. Vores køleanlæg til køleskabe og kølediske producerer en del overskudsvarme, som normalvis vil gå tabt, men med de nye køleanlæg anvender vi overskudsvarmen til at varme butik og brugsvand op med. Ved at bruge den overskydende varme som et supplement til hoved-varmekilden kan vi derfor reducere varmeomkostningerne i butikken med op mod 70%. 


Af hensyn til fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed er det vigtigt, at vores kølediske og køleskabe altid har en korrekt og stabil temperatur, så varer som kød, frosne ærter eller mælk opbevares på bedst mulig vis. Derfor har vi mange steder installeret termolåger til vores kølere, så vi bedre kan holde temperaturen på et optimalt niveau og dermed reducere energiforbruget med op mod 80%. Det er en mærkbar besparelse, som har stor betydning for det samlede energiforbrug i butikken.

MENY_CSR_elpaere

ENERGIBESPARENDE BELYSNING

I MENY sørger sensorer og timere for, at lyset kun er tændt når, og hvor det er nødvendigt. På den måde sikrer vi, at lyset kun tændes og slukkes efter behov både ude og inde. Derudover dæmper vi altid lyset i butikkerne til 30% styrke, når vi fx fylder varer op eller gør rent udenfor butikkens almindelige åbningstid.

Vi udskifter desuden vores gamle halogenspots, lysstofrør og andre lyskilder med LED-belysning, som bruger mindre energi og holder op til 5 gange længere end fx lysstofrør.

MENY_CSR_madspild

BEKÆMPELSE AF MADSPILD

I MENY holder vi af mad. Også af mad, som nærmer sig udløbsdatoen. Derfor har vi i mange butikker installeret et system, som automatisk fortæller vores madarbejdere, når en vare nærmer sig udløbsdatoen og derfor kan sælges til en billigere pris. Vi kalder det Why Waste: Når en vare snart skal nydes, lægger vi
den i en madspildskøler i butikken. Kig efter vores Why Waste-skilte og den tilhørende køler i din lokale MENY.

Mange af vores butikker har desuden almindelige madspildskølere, som vi selv
fylder op, når vi finder varer, som nærmer sig sidste salgsdato.

MENY_CSR_affald_energi

FRA AFFALD TIL ENERGI

I MENY arbejder vi på at reducere mængden af madspild. Derfor udnytter vi en stor del af vores madaffald til at producere grøn energi med: Madaffaldet inkl. emballage afhentes i vores butikker og køres til miljøgodkendte forarbejdningsanlæg, hvor emballagen sorteres korrekt fra og det organiske materiale såsom brød, grøntsager, kaffe eller kød omdannes til flydende biomasse.

Den flydende biomasse køres til et biogasanlæg, hvor det omdannes til biogas og bruges til produktion af el og varme. Restproduktet bliver brugt til gødning på markerne, så der kan dyrkes nye, friske afgrøder. Det er cirkulær økonomi, som både er smart og godt for klimaet. 

MENY_CSR_affaldssortering

AFFALDSSORTERING

Mange danskere ønsker at blive bedre til at sortere affald, så vi kan genanvende mest muligt og spare klimaet for en masse CO2. Derfor har vi i samarbejde med Dansk Affaldssortering, Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening skabt en række piktogrammer, som er en form for affaldssymboler, som vi sætter på varer fra egne mærker som fx First Price, Grøn Balance, Gestus m.fl. På den måde kan alle madelskere hurtigt se, om affaldet skal sorteres som restaffald, blød plast, pap eller noget fjerde. 
Vi har mange varer i vores butikker, så det tager tid at implementere affaldssymboler på det hele.

MENY_CSR_klimaambassador

KLIMAAMBASSADØRER

I MENY vil vi gerne hjælpe dig med at gøre en velsmagende forskel ved at inspirere dig til at spise mere miljøvenligt. Faktisk er der ifølge Madkulturen, som er en videns- og forandringsorganisation under Fødevareministeriet, hele 51% af danskerne, som savner viden om mere klimavenligt mad. Derfor har MENY i samarbejde med Madkulturen oprettet en særlig klimauddannelse for MENYs madarbejdere, så vi kan hjælpe dig med at træffe mere klimavenlige beslutninger på din indkøbstur. De uddannede madarbejdere bliver således klimaambassadører, som giver dig tips og tricks, og som løbende inspirerer dig til at spise mere miljøvenligt. 
Klimauddannelsen i MENY er blot én af de mange uddannelser, vi tilbyder vores madarbejdere, så vi hele tiden kan dygtiggøre os og tilpasse os de seneste trends.

MENY_CSR_klimavenlig_emballag

KLIMAVENLIG EMBALLAGE

Emballage er en stor belastning for klimaet. Derfor arbejder vi på at implementere emballage af genbrugsplast i slagterafdelingen og Delikatessen. Det betyder, at vi kan tilbyde lækkerier i miljøvenlige bakker og skåle, som er fremstillet af genanvendeligt plast fra gamle plastikflasker.

Alle flaskerne sorteres, renses grundigt og kværnes, inden plastmaterialet igen bliver brugt til at fremstille ny emballage – fx til en tapasplatte i Delikatessen.

Klima

MENY’S ELEVUDDANNELSER HAR KLIMA PÅ AGENDAEN

For at skabe øget klimabevidsthed blandt MENY’s MADarbejdere, så kommer alle MENY’s elever igennem et klimamodul i løbet af deres elevuddannelse. Modulet indeholder en masse klimarelateret undervisning, samt en hjemmeopgave hvor eleven skal udtænke og planlægge et klimavenligt initiativ i egen butik. Eleven eksekverer ideen i egen butik og der kåres sluttelig en vinder på baggrund af forskellige parametre.  

LÆR' MENY BEDRE AT KENDE

Læs meget mere om os og hvorfor vi gerne vil være dit foretrukne fødevaremarked.

;